Augment dels accidents laborals després de les reformes laborals del 2012

7 de maig 2015, 1:36 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn
CCCOO ha presentat un informe sobre salut laboral que recull una anàlisi comparativa dels accidents de treball i les malalties causades pel treball a Catalunya el 2014 i les propostes per millorar les dades de sinistralitat laboral per al 2015. L’informe Balanç de la salut laboral a Catalunya 2014 apunta que la precarietat laboral és una de les principals causes d’accidents i malalties del treball. Els anys anteriors al 2012 es va experimentar una davallada sostinguda dels accidents laborals fi ns a la reforma laboral, que s’ha traduït en un increment dels accidents laborals perquè les empreses han invertit menys en prevenció de riscos. Concretament l’índex de sinistralitat ha pujat respecte del 2013 en tots els sectors i demarcacions territorials en nombres globals en un 6,22% d’accidents registrats amb baixa, en un 7% els accidents in itinere, d’anada o tornada a la feina, i en un preocupant 14% d’accidents mortals. La precarietat laboral és un factor determinant quan parlem d’accidents laborals. En aquest sentit, comprovem com la incidència global dels accidents en treballadors i treballadores amb contracte fi x augmenta un 2,74%, mentre que la incidència entre els que tenen contracte eventual augmenta un 19,55%.
Cauen les declaracions de malalties professionals  Arran de la reforma laboral observem també com hi ha una davallada d’un 7,45% en l’àmbit català de les declaracions de malalties professionals fetes per les empreses. A l’Estat espanyol s’ha observat un lleuger increment del 2,76%. El nombre de malalties professionals declarades amb baixa posterior representa el 53% de les declaracions, i han suposat un descens del 7,76% respecte del 2013. Les malalties professionals sense baixa també han disminuït un 7,10% respecte del 2013. Amb aquestes dades s’ha capgirat la tendència a l’alça dels últims anys. Les malalties més declarades són les causades per agents físics, amb un 83,2% del total, i engloben malalties causades per factors ergonòmics, com els moviments repetitius i les postures forçades, el soroll, els esforços sostinguts de la veu, les radiacions ionitzants, etc.   Per tal de frenar aquesta davallada de la seguretat i la prevenció de riscos per als treballadors i treballadores, CCOO ha presentat un decàleg de mesures als grups parlamentaris, adjunt a l’informe, amb propostes per millorar la salut laboral. Les mesures presentades es consideren prioritàries i cal incorporar-les a les agendes polítiques a causa de l’efecte que les retallades i la crisi estan tenint sobre la salut de la població treballadora, ja que les condicions de treball han empitjorat considerablement.

Font: LLUITA DIGITAL Núm. 217
Comments