ACTUALITAT‎ > ‎

Notícies Secció Sindical Quirón Bcn


NEGOCIACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU

15 de juny 2016, 8:30 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn


El darrer 7 de juny del 2016, es va produir una nova reunió de la Mesa negociadora del nostre Conveni.

Després de la petició del President de la Mesa en l’última reunió, on va demanar que s’argumentessin les peticions fetes per les parts, CCOO ha presentat un document per tal de complir dita sol·licitud.

Aquest document realitzat per CCOO (extret majoritàriament de dades de la pròpia patronal), mostra la situació evolutiva i actualitzada de l’estat de la sanitat privada a Catalunya. Destaquen com a elements destacats:
  •  Augment de preus i tarifes en els serveis bàsics (disminució de poder adquisitiu dels treballadors/es)
  • Només una empresa de més de 1.000 s’ha despenjat del Conveni en els últims quatre anys
  • Expectatives positives dels propis empresaris
  • Dades estadístiques dels últims anys d’Espanya i Catalunya
  • Notes de premsa
La conclusió que es desprèn de tot plegat és que la situació de la sanitat privada no és aquella que exposa la part empresarial i hauria de permetre atendre les nostres peticions.

La propera reunió de la Mesa serà el proper dia 22 de juny, on esperem rebre una resposta de la part empresarial. Prèviament, la part social (CCOO+UGT) haurà realitzat assemblees als seus delegats per tal d’informar com es troba la situació i quines decisions se’n poden derivar.

Us mantindrem informats i informades en tot moment.

Moltes gràcies!

PD. Si voleu preguntar, consultar o llegir el document entregat només cal que ens ho digueu.

NOTA INFORMATIVA: NEGOCIACIÓ CONVENI

18 de maig 2016, 8:54 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron BcnCertificació d’antecedents sexuals

20 d’abr. 2016, 9:37 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 20 d’abr. 2016, 12:56 ]

ANTECEDENTS:

La llei 26/2015 estableix 
en un dels seus articles que 
les persones que estan en 
“contacte habitual amb 
menors” han de sol·licitar i 
entregar un Certificat nega
tiu que mostri la no existèn
cia d’antecedents penals 
d’aquest tipus, per tal de 
poder exercir la seva pro
fessió amb aquest col·lectiu.

A finals de febrer la Direc
ció d’HQB penja una Nota 
informativa sobre aquest 
tema, on demana als treba
lladors i treballadores que 
facin aquest tràmit. Després 
de valorar aquesta nota, la 
Secció Sindical CCOO envía 
un primer mail a Direcció p
er tal que: 

 * Sigui l’empresa que faci 
la tramitació per al personal 
que ho demani (tal i com es 
fa en el sistema públic) 

 * S’especifiqui quines per
sones són les que considera 
que están en “contacte 
habitual” amb menors a 
HQB 

Després de varis contactes 
amb RRHH sobre aquest 
tema (que heu pogut seguir 
en les nostres Notes Infor
matives), ens trobem en la 
situació que HQB segueix 
sense acceptar fer la trami
tació en nom dels treballa
dors/es i així mateix, a pe
sar del seu compromís,con
tinua sense haver establert 
comunicació individual amb 
les persones que l’han de 
demanar. 

No cal que us diguem que 
ens sentim molt decepcio
nats amb la Direcció d’HQB 
per la falta de col·laboració 
i de sensibilitat que han 
mostrat envers els treballa
dors i treballadores en 
aquest tema. 


SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT 

 Aquest és un tema que ha ocasionat 
(i segueix ocasionant) dubtes i proble
mes. 

 Entre aquests destaquem: 

 * Tràmit presencial (carrer Garcilaso):
cues importants 

 * Tràmit online: 
problemes de com
patibilitat informática i haver de dispo
sar de lector 

 * Tràmit per correu ordinari: 
no dispo
sar de justificant i enviament de dades 
personals amb poca seguretat. 

És per això que hem seguit treballant 
aquest tema i hem intentat trobar mèto
des que fessin el tràmit més ràpid i sen
zill, així com obtenir més informació so
bre els problemes trobats. 

TRAMITACIÓ ONLINE 

El mètode online és el que 
recomana l’Administració, 
per ser segur i “ràpid”. 

Es necessita: 

*DNI electrònic amb el 
certificat digital ac
tualitzat (cosa que 
pot fer-se en una 
comissària on es tra
mitin DNI) 

*Lector electrònic per 
conectar el DNI a 
l’ordinador 

Podeu consultar el vídeo 
sobre la tramitació online 
que el grup d’Infermeria de 
CCOO va realizar i que també podeu veure
 en el nostre Face
book. 

Atenció als requeriments 
tècnics necessaris (motiu de 
problemes): 

 * Sistemes operatius sopor
tats: 

 - Windows Vista SP2, 7 
SP1, 8 o superior (no com
patible amb Windows 8 RT) 

 - Linux 2.6 o superior 

 - MAC OS X (10.6.8 o supe
rior) 

 * Màquina virtual de Java: 
JRE 1.5 update 22 o superior 
(instal·lada) 

 * Navegadors soportats: 

 - Internet Explorer 9 o su
perior 

 - Google Chrome 4 o supe
rior (no per a MAC) 

 - Appel Safari 4 o superior 
(només per MAC) 

 - Mozilla Firefox 3.0 o su
perior 

TRAMITACIÓ PRESENCIAL 

 La seu “oficial” i on 
s’aconsegueix el certificat al 
moment es troba al carrer 
Garcilaso 123 

Però hi ha altres seus on 
també es pot fer la tramita
ció del certificat sense haver 
de fer cues (i algunes amb 
horaris més flexibles). És 
necessari acudir amb el DNI 
original (i una fotocòpia) i 
un model de sol·licitud del 
certificat a demanar, i regis
trar-ho en les oficines ade
quades. Passats uns dies, la 
persona rebrà un sms al 
móbil indicat en la 
sol·licitud, amb un Codi que 
li permetrà obtenir la còpia 
del certificat, de manera 
segura (via internet) 
 
Tenim un llistat de les pos
sibles oficines on es pot tra
mitar el certificat, a Barcelo
na i altres municipis, i els 
enllaços corresponents 
(vegeu inferior). 
Recomanem trucar al lloc on 
vulguem anar primer ja que 
la mateixa administració no 
sempre dóna informació 
clara (i ho hem pogut verifi
car així, per desgràcia) 


DIRECCIONS I ENLLAÇOS

PRESENCIAL: Carrer Garcilaso, 123 

ONLINE: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio (Seu electrònica del 
Ministeri de justicia; apte per la tramitació online directa i per la descàrrega del document 
a través de Codi per SMS) 

OFICINES REGISTRE ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT: http://administracion.gob.es/
pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/OficinasRegistro/
DescargaRelacionOficinasRegistro_AGE.html (S’ha de clicar la zona del mapa que ens inte-
ressi i es descarrega un arxiu PDF). 

OFICINES REGISTRE GENERALITAT: http://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/
atencio_ciutadana/ (Veure “Registres”) 

OFICINA REGISTRE AJUNTAMENT BARCELONA: Plaça Sant Miquel, 3 (Ciutat Vella). 

MODEL SOL·LICITUD: Només cal escriure al buscador Google “Modelo de solicitud de certi-
ficado por delitos de naturaleza sexual” i us apareixerà com a .pdf per descarregar 

M'AGRADA, T'AGRADARÀ.

30 de març 2016, 8:14 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 30 de març 2016, 8:18 ]

https://www.facebook.com/SsindicalCCOOHQB/?fref=nf

Si t'agrada aquest blog no triguis en visitar la nostre pàgina de facebok i fes click a "M'agrada"!
Si vols pots rebre les notificacions activant l'opció des de el desplegable que trobaràs al mateix botó, no to pensis més.
No hi ha res millor per estar actualitzats, no ho dubtis, ja veuràs com t'agradarà.

Pots accedir directament fent click sobre la imatge.

CONVENI COL.LECTIU 2016 -SITUACIÓ ACTUAL I FUTUR IMMEDIAT-

20 de gen. 2016, 12:11 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 23 de març 2016, 10:18 ]

Després de dos anys de pròrroga del Conveni, i en finalitzar un procés d’obtenció d’opinions i propostes, es va realitzar a l’octubre de 2015 una assamblea de delegats de CCOO on es va decidir per unanimitat procedir a la denúncia del Conveni, cosa que ja s’ha realitzat.

SAPIGUEU QUE LA PRIMERA REUNIÓ DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ ÉS EL 27 DE GENER A LES 16 HORES A LA SEU DEL DEPARTAMENT DE TREBALL.

Us expliquem això perquè el Conveni ens pertany a tots, i lluitar per ell és també una responsabilitat de tots i totes. Un Conveni no és només un document del que de tant en tant ens recordem, sinó que és l’element on es troben recollits els nostres drets laborals al lloc on treballem. Del resultat que s’obtingui de la negociació del Conveni col·lectiu en dependrà molta gent, inclosos tots i totes nosaltres.

 Volem deixar molt clar que res és gratuït i res s’aconsegueix sense lluita. Només cal veure que hi ha hagut grans conflictes laborals que s’han desbloquejat i s’han solucionat gràcies a la mobilització i la lluita dels treballadors/es en defensa dels seus interessos. Per això volem deixar clar des del principi que serà necessària la implicació i la mobilització de tothom per aconseguir resultats satisfactoris. Els delegats i delegades de CCOO hi serem i esperem que ens hi acompanyeu per aconseguir millores necessàries per a tots i totes.

Us mantindrem informats en tot moment de la situació: mesa de negociació, plataforma definitiva, propostes de la patronal, estat de la negociació, mesures a realitzar, etc, bé sigui de manera escrita o bé en alguna convocatòria d'assamblea.


RES S’ACONSEGUEIX SENSE LLUITA...

NOU CONVENI COL·LECTIU

29 de jul. 2015, 7:40 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 17 de febr. 2016, 8:10 ]

Us volem recordar que el grup de treball de la comissió paritària de CCOO s’està reunint periòdicament per tal d’elaborar una plataforma de propostes  pel proper conveni.
Per ara hi ha un esborrany de propostes (que adjuntem) al qual es poden sumar altres fetes per vosaltres.

Qualsevol proposta que ens vulgueu fer arribar ho podeu fer per mail, bústia , etc… Nosaltres les recollirem i transmetrem.

                            Recordeu que el correu electrònic és [email protected]

Si voleu consultar el conveni actual "clickeu" aquí.PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

29 de jul. 2015, 6:36 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 17 de febr. 2016, 8:10 ]

 Com molts de vosaltres ja sabreu, a principis d'any la nostra secció sindical CCOO va posar una denuncia a ITSS degut a què creiem que s'estava fent un ús abusiu de la contractació temporal (així ho semblaven indicar les dades d'una base de dades que estàvem treballant). Arran de la denúncia i de la decisió inspectora, 10 persones van passar a tenir un contracte fixe, i vam obtenir el compromís de l'empresa per tornar a parlar sobre aquest tema al setembre-octubre.

Després del canvi de Direcció de RRHH i de gerència, s'ha proposat per ambdues parts continuar amb aquest tema tant important. Per la nostra part, malgrat que la negociació s'iniciarà al setembre, ja hem fet entrega de dos Informes sobre l'estat de la contractació i un altre per a la Valoració dels contractes temporals a l'empresa, tot indicant quines són les nostres peticions i perquè les demanem. Totes les dades que hem aportat a l'empresa formen part d'un estudi exhaustiu que hem fet en aquests últims mesos i que ens ha permès obtenir una bona fotografia de la situació a l'hospital.

 Un resum d'aquests informes és la Nota informativa que hem penjat i explicat ja per algunes zones de l'hospital (i que també podreu llegir aquí).

 Un parell de coses importants sobre les quals hem incidit ja a l'empresa per motius de justicia i igualtat, són:

  1. Que un dels factors per atorgar una plaça no sigui l'antiguitat (entesa com el temps transcorregut desde l'últim contracte), sinó que es tingui en compte el temps treballat a HQB d'aquests últims anys (historial de contractació).
  2. Que informarem a RRHH de les persones a les quals se'ls acaba el contracte en breu (agost-setembre-octubre) per tal que es valori el manteniment del lloc de treball fins a poder optar a alguna plaça que es convoqui.                      

Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre contractacions pròpies o qualsevol proposta que creieu és important, pels mitjans habituals, d'igual manera que si voleu veure el contingut de la informació que hem treballat en aquests mesos.

 


https://sites.google.com/a/ccoo.cat/quiron_bcn/actualitat/noticies-hqb/propostadecontractacio/Diapositiva1.GIF?attredirects=0

https://sites.google.com/a/ccoo.cat/quiron_bcn/actualitat/noticies-hqb/propostadecontractacio/Diapositiva2.GIF?attredirects=0
Feu "click" sobre la imatge per fer-la gran


S'HA FET ESPERAR, PERÒ JA ÉS AQUÍ

27 de maig 2015, 12:34 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 27 de maig 2015, 12:42 ]

La secció sindical de CCOO juntament amb la secció de CGT hem signat l’acord amb l’empresa sobre els festius de nit que us hem anat comentant en anteriors entrades. Tot hi que, no va poder ser el dilluns com havíem anunciat, aquest dimecres 27 de maig de 2015 vam tancar l’acord entre el ple del comitè i la direcció. Podeu consultar aquest document al taulell del comitè  o preguntar-nos.

A més d’aquesta signatura  que atorgarà, a partir de l’1 de gener de 2016 i sense data de caducitat, l’oportunitat de cobrar un dels dies que es genera d’excés de jornada com a festiu, des de la secció de CCOO per tenacitat, compromís i amb la suma de CGT,  ha aconseguit que l’anterior acord de la secció de CGT sigui també indefinit i no supeditat a la seva participació en el comitè cada quatre anys.

Així doncs i en definitiva,  tot aquell treballador del torn de nit que tingui excessos de jornada podrà gaudir la retribució del festiu especial i/o d’un festiu ordinari des de 2016 en endavant, a no ser, que tots sumem i aconseguim millorar aquest acord i el Conveni Col·lectiu.

Gràcies a tots i totes per seguir confiant en nosaltres.

FESTIVOS NOCHE... TE INTERESA

20 de maig 2015, 13:26 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn

Queremos explicaros que, si todo va bien, la próxima semana (quizás el lunes) se firmará un acuerdo con la empresa que hace referencia a la posibilidad de cobro de otro de los días de exceso de jornada anuales.

A este punto se llega después de la denuncia que la sección sindical CCOO presentó en inspección de trabajo el pasado mes de julio y de meses de insistencia (y a veces "resistencia") enfrente de las dificultades encontradas (que muchos de vosotros conocéis y cuya documentación podéis ver si lo pedís).

Derivado de todo lo anterior, la empresa hace una propuesta poco definida que permitiría a aquellas personas que lo deseen poder cobrar otro día excedente como un festivo.

Después de hablarlo con la abogada y asesor de CCOO que han ido siguiendo todo el proceso y de valorar los pros y los contras de dicha propuesta verbal, se decide reunión para hoy día 20 de mayo, y se convoca a la sección sindical de CGT para que acuda también a dicha reunión pues consideramos es un tema que afecta al conjunto de trabajadores de noche y debe estar presente el conjunto del comité de empresa.

Decir también que hemos solicitado verbalmente y por escrito que el pacto previo (festivo especial) pase a no estar limitado a 4 años como actualmente.

Para no extendernos más, decir que a todo aquel/aquella que quiera preguntar o conocer más detalles puede hacerlo por las vías habituales y se le explicará más detalladamente. Decir que si dicho acuerdo se firma estará disponible para que sea leído por [email protected]

 

Si quieres ver la nota informativa búscala en la pestaña de "NORMATIVA" en "NOTES INFORMATIVES"
 ¡Muchas gracias!

Eleccions Municipals 2015

13 de maig 2015, 12:22 publicada per Seccion Sindical CCOO Quiron Bcn   [ actualitzat el 14 de maig 2015, 1:25 ]

Com ja sabeu el proper diumenge 24 de maig de 2015 hi ha eleccions municipals.
Volem recordar-vos que hi ha una sèrie de permisos que podeu gaudir per exercir el dret de vot.
Si el vostre horari coincideix parcialment en l'horari d'obertura dels col·legis electorals en:
     * 4 hores o més teniu un permís de 4 hores.
     * més de 2 i menys de 4 hores teniu un permís de 2 hores.
     * menys de 2 hores no donent dret a cap permís.

Per més detalls us deixem el DOGC que recull aquestes dades.


1-10 of 16